Општа статистика - !!!!!Arpncalr

Вкупно време поминато на форумот:
1 часови и 18 минути.
Вкупно пораки:
17831 пораки
Вкупно започнати Теми:
17543 теми
Број на направените гласања:
0 гласања
Број на гласања:
0 гласови

Праќање пораки во зависност од времето

 • 7 пораки (5%)
  12 am
 • 8 пораки (5%)
  1 am
 • 8 пораки (5%)
  2 am
 • 6 пораки (4%)
  3 am
 • 10 пораки (7%)
  4 am
 • 6 пораки (4%)
  5 am
 • 10 пораки (7%)
  6 am
 • 10 пораки (7%)
  7 am
 • 11 пораки (8%)
  8 am
 • 6 пораки (4%)
  9 am
 • 5 пораки (3%)
  10 am
 • 8 пораки (5%)
  11 am
 • 5 пораки (3%)
  12 pm
 • 8 пораки (5%)
  1 pm
 • 7 пораки (5%)
  2 pm
 • 5 пораки (3%)
  3 pm
 • 1 пораки (1%)
  4 pm
 • 5 пораки (3%)
  5 pm
 • 2 пораки (1%)
  6 pm
 • 2 пораки (1%)
  7 pm
 • 5 пораки (3%)
  8 pm
 • 5 пораки (3%)
  9 pm
 • 2 пораки (1%)
  10 pm
 • 4 пораки (3%)
  11 pm

Најпопуларен форум према бројот на пораки

17738 пораки од вкупмо 17831 пораки на членот (99.48%)
17738
Obaveštenja
64 пораки од вкупмо 17831 пораки на членот (0.36%)
64
Informacije
19 пораки од вкупмо 17831 пораки на членот (0.11%)
19
Zahtev za unban
7 пораки од вкупмо 17831 пораки на членот (0.04%)
7
Žalba na admina
1 пораки од вкупмо 17831 пораки на членот (0.01%)
1
Aplikacija za admina
1 пораки од вкупмо 17831 пораки на членот (0.01%)
1
Zahtev za ban
1 пораки од вкупмо 17831 пораки на членот (0.01%)
1

Најпопуларен форум према активност

17738 пораки од вкупно 511041 пораки на форумот (3.47%)
3.47%
Informacije
19 пораки од вкупно 13144 пораки на форумот (0.14%)
0.14%
Obaveštenja
64 пораки од вкупно 60040 пораки на форумот (0.11%)
0.11%
Zahtev za unban
7 пораки од вкупно 12153 пораки на форумот (0.06%)
0.06%
Žalba na admina
1 пораки од вкупно 11581 пораки на форумот (0.01%)
0.01%
Aplikacija za admina
1 пораки од вкупно 11837 пораки на форумот (0.01%)
0.01%
Zahtev za ban
1 пораки од вкупно 12010 пораки на форумот (0.01%)
0.01%