Општа статистика - baypst

Вкупно време поминато на форумот:
11 минути.
Вкупно пораки:
1549 пораки
Вкупно започнати Теми:
1300 теми
Број на направените гласања:
0 гласања
Број на гласања:
0 гласови

Праќање пораки во зависност од времето

 • 2 пораки (3%)
  12 am
 • 2 пораки (3%)
  1 am
 • 2 пораки (3%)
  2 am
 • 4 пораки (6%)
  3 am
 • 0 пораки (0%)
  4 am
 • 2 пораки (3%)
  5 am
 • 3 пораки (5%)
  6 am
 • 2 пораки (3%)
  7 am
 • 1 пораки (2%)
  8 am
 • 4 пораки (6%)
  9 am
 • 3 пораки (5%)
  10 am
 • 3 пораки (5%)
  11 am
 • 3 пораки (5%)
  12 pm
 • 4 пораки (6%)
  1 pm
 • 3 пораки (5%)
  2 pm
 • 3 пораки (5%)
  3 pm
 • 3 пораки (5%)
  4 pm
 • 4 пораки (6%)
  5 pm
 • 4 пораки (6%)
  6 pm
 • 2 пораки (3%)
  7 pm
 • 1 пораки (2%)
  8 pm
 • 2 пораки (3%)
  9 pm
 • 3 пораки (5%)
  10 pm
 • 3 пораки (5%)
  11 pm

Најпопуларен форум према бројот на пораки

1455 пораки од вкупмо 1549 пораки на членот (93.93%)
1455
Obaveštenja
90 пораки од вкупмо 1549 пораки на членот (5.81%)
90
Informacije
3 пораки од вкупмо 1549 пораки на членот (0.19%)
3
Zahtev za unban
1 пораки од вкупмо 1549 пораки на членот (0.06%)
1

Најпопуларен форум према активност

1455 пораки од вкупно 587215 пораки на форумот (0.25%)
0.25%
Obaveštenja
90 пораки од вкупно 71136 пораки на форумот (0.13%)
0.13%
Informacije
3 пораки од вкупно 15431 пораки на форумот (0.02%)
0.02%
Zahtev za unban
1 пораки од вкупно 14338 пораки на форумот (0.01%)
0.01%