Општа статистика - jiddyd

Вкупно време поминато на форумот:
7 минути.
Вкупно пораки:
1550 пораки
Вкупно започнати Теми:
1327 теми
Број на направените гласања:
0 гласања
Број на гласања:
0 гласови

Праќање пораки во зависност од времето

 • 3 пораки (3%)
  12 am
 • 2 пораки (2%)
  1 am
 • 4 пораки (4%)
  2 am
 • 4 пораки (4%)
  3 am
 • 4 пораки (4%)
  4 am
 • 1 пораки (1%)
  5 am
 • 3 пораки (3%)
  6 am
 • 4 пораки (4%)
  7 am
 • 5 пораки (5%)
  8 am
 • 5 пораки (5%)
  9 am
 • 5 пораки (5%)
  10 am
 • 4 пораки (4%)
  11 am
 • 8 пораки (9%)
  12 pm
 • 6 пораки (6%)
  1 pm
 • 3 пораки (3%)
  2 pm
 • 6 пораки (6%)
  3 pm
 • 3 пораки (3%)
  4 pm
 • 8 пораки (9%)
  5 pm
 • 3 пораки (3%)
  6 pm
 • 3 пораки (3%)
  7 pm
 • 1 пораки (1%)
  8 pm
 • 2 пораки (2%)
  9 pm
 • 3 пораки (3%)
  10 pm
 • 3 пораки (3%)
  11 pm

Најпопуларен форум према бројот на пораки

1455 пораки од вкупмо 1550 пораки на членот (93.87%)
1455
Obaveštenja
92 пораки од вкупмо 1550 пораки на членот (5.94%)
92
Informacije
2 пораки од вкупмо 1550 пораки на членот (0.13%)
2
Zahtev za ban
1 пораки од вкупмо 1550 пораки на членот (0.06%)
1

Најпопуларен форум према активност

1455 пораки од вкупно 587221 пораки на форумот (0.25%)
0.25%
Obaveštenja
92 пораки од вкупно 71138 пораки на форумот (0.13%)
0.13%
Informacije
2 пораки од вкупно 15435 пораки на форумот (0.01%)
0.01%
Zahtev za ban
1 пораки од вкупно 14160 пораки на форумот (0.01%)
0.01%