Општа статистика - Barney43Y5

Вкупно време поминато на форумот:
0 минути.
Вкупно пораки:
2 пораки
Вкупно започнати Теми:
2 теми
Број на направените гласања:
0 гласања
Број на гласања:
0 гласови

Праќање пораки во зависност од времето

Нема пораки за бараните статистики!

Најпопуларен форум према бројот на пораки

Obaveštenja
2 пораки од вкупмо 2 пораки на членот (100.00%)
2

Најпопуларен форум према активност

Obaveštenja
2 пораки од вкупно 71130 пораки на форумот (0.00%)
0.00%