Општа статистика - IngeMetter

Вкупно време поминато на форумот:
4 минути.
Вкупно пораки:
8 пораки
Вкупно започнати Теми:
8 теми
Број на направените гласања:
0 гласања
Број на гласања:
0 гласови

Праќање пораки во зависност од времето

Нема пораки за бараните статистики!

Најпопуларен форум према бројот на пораки

Obaveštenja
5 пораки од вкупмо 8 пораки на членот (62.50%)
5
Zahtev za ban
2 пораки од вкупмо 8 пораки на членот (25.00%)
2
TeamSpeak
1 пораки од вкупмо 8 пораки на членот (12.50%)
1

Најпопуларен форум према активност

Zahtev za ban
2 пораки од вкупно 14159 пораки на форумот (0.01%)
0.01%
TeamSpeak
1 пораки од вкупно 14049 пораки на форумот (0.01%)
0.01%
Obaveštenja
5 пораки од вкупно 71136 пораки на форумот (0.01%)
0.01%