Општа статистика - GregoryJem

Вкупно време поминато на форумот:
101 денови, 19 часови и 29 минути.
Вкупно пораки:
57754 пораки
Вкупно започнати Теми:
0 теми
Број на направените гласања:
0 гласања
Број на гласања:
0 гласови

Праќање пораки во зависност од времето

Нема пораки за бараните статистики!

Најпопуларен форум према бројот на пораки

29811 пораки од вкупмо 57754 пораки на членот (51.62%)
29811
Obaveštenja
12424 пораки од вкупмо 57754 пораки на членот (21.51%)
12424
Aplikacija za admina
2281 пораки од вкупмо 57754 пораки на членот (3.95%)
2281
Zahtev za unban
2275 пораки од вкупмо 57754 пораки на членот (3.94%)
2275
Zahtev za ban
2235 пораки од вкупмо 57754 пораки на членот (3.87%)
2235
Informacije
2214 пораки од вкупмо 57754 пораки на членот (3.83%)
2214
Žalba na admina
2182 пораки од вкупмо 57754 пораки на членот (3.78%)
2182
TeamSpeak
2167 пораки од вкупмо 57754 пораки на членот (3.75%)
2167
Diskusije
2165 пораки од вкупмо 57754 пораки на членот (3.75%)
2165

Најпопуларен форум према активност

Obaveštenja
12424 пораки од вкупно 60302 пораки на форумот (20.60%)
20.60%
Aplikacija za admina
2281 пораки од вкупно 11964 пораки на форумот (19.07%)
19.07%
Žalba na admina
2182 пораки од вкупно 11708 пораки на форумот (18.64%)
18.64%
Zahtev za unban
2275 пораки од вкупно 12288 пораки на форумот (18.51%)
18.51%
Zahtev za ban
2235 пораки од вкупно 12111 пораки на форумот (18.45%)
18.45%
Diskusije
2165 пораки од вкупно 11831 пораки на форумот (18.30%)
18.30%
TeamSpeak
2167 пораки од вкупно 11915 пораки на форумот (18.19%)
18.19%
Informacije
2214 пораки од вкупно 13261 пораки на форумот (16.70%)
16.70%
29811 пораки од вкупно 515812 пораки на форумот (5.78%)
5.78%