Општа статистика - GalenMi

Вкупно време поминато на форумот:
11 минути.
Вкупно пораки:
7726 пораки
Вкупно започнати Теми:
7606 теми
Број на направените гласања:
0 гласања
Број на гласања:
0 гласови

Праќање пораки во зависност од времето

Нема пораки за бараните статистики!

Најпопуларен форум према бројот на пораки

7711 пораки од вкупмо 7726 пораки на членот (99.81%)
7711
Obaveštenja
10 пораки од вкупмо 7726 пораки на членот (0.13%)
10
Informacije
4 пораки од вкупмо 7726 пораки на членот (0.05%)
4
Žalba na admina
1 пораки од вкупмо 7726 пораки на членот (0.01%)
1

Најпопуларен форум према активност

7711 пораки од вкупно 519739 пораки на форумот (1.48%)
1.48%
Informacije
4 пораки од вкупно 13362 пораки на форумот (0.03%)
0.03%
Obaveštenja
10 пораки од вкупно 60554 пораки на форумот (0.02%)
0.02%
Žalba na admina
1 пораки од вкупно 11802 пораки на форумот (0.01%)
0.01%