Општа статистика - Evlhd

Вкупно време поминато на форумот:
1 часови и 10 минути.
Вкупно пораки:
5555 пораки
Вкупно започнати Теми:
5317 теми
Број на направените гласања:
0 гласања
Број на гласања:
0 гласови

Праќање пораки во зависност од времето

 • 1 пораки (2%)
  12 am
 • 0 пораки (0%)
  1 am
 • 0 пораки (0%)
  2 am
 • 4 пораки (7%)
  3 am
 • 2 пораки (3%)
  4 am
 • 5 пораки (8%)
  5 am
 • 5 пораки (8%)
  6 am
 • 3 пораки (5%)
  7 am
 • 6 пораки (10%)
  8 am
 • 4 пораки (7%)
  9 am
 • 5 пораки (8%)
  10 am
 • 5 пораки (8%)
  11 am
 • 3 пораки (5%)
  12 pm
 • 2 пораки (3%)
  1 pm
 • 1 пораки (2%)
  2 pm
 • 2 пораки (3%)
  3 pm
 • 1 пораки (2%)
  4 pm
 • 1 пораки (2%)
  5 pm
 • 2 пораки (3%)
  6 pm
 • 2 пораки (3%)
  7 pm
 • 1 пораки (2%)
  8 pm
 • 2 пораки (3%)
  9 pm
 • 3 пораки (5%)
  10 pm
 • 1 пораки (2%)
  11 pm

Најпопуларен форум према бројот на пораки

5503 пораки од вкупмо 5555 пораки на членот (99.06%)
5503
Obaveštenja
38 пораки од вкупмо 5555 пораки на членот (0.68%)
38
Informacije
12 пораки од вкупмо 5555 пораки на членот (0.22%)
12
Zahtev za ban
1 пораки од вкупмо 5555 пораки на членот (0.02%)
1
Aplikacija za admina
1 пораки од вкупмо 5555 пораки на членот (0.02%)
1

Најпопуларен форум према активност

5503 пораки од вкупно 515751 пораки на форумот (1.07%)
1.07%
Informacije
12 пораки од вкупно 13258 пораки на форумот (0.09%)
0.09%
Obaveštenja
38 пораки од вкупно 60302 пораки на форумот (0.06%)
0.06%
Aplikacija za admina
1 пораки од вкупно 11958 пораки на форумот (0.01%)
0.01%
Zahtev za ban
1 пораки од вкупно 12108 пораки на форумот (0.01%)
0.01%