Општа статистика - WilliamRoh

Вкупно време поминато на форумот:
0 минути.
Вкупно пораки:
152 пораки
Вкупно започнати Теми:
146 теми
Број на направените гласања:
0 гласања
Број на гласања:
0 гласови

Праќање пораки во зависност од времето

Нема пораки за бараните статистики!

Најпопуларен форум према бројот на пораки

Obaveštenja
59 пораки од вкупмо 152 пораки на членот (38.82%)
59
Zahtev za ban
16 пораки од вкупмо 152 пораки на членот (10.53%)
16
Aplikacija za admina
14 пораки од вкупмо 152 пораки на членот (9.21%)
14
Informacije
13 пораки од вкупмо 152 пораки на членот (8.55%)
13
Žalba na admina
11 пораки од вкупмо 152 пораки на членот (7.24%)
11
Diskusije
11 пораки од вкупмо 152 пораки на членот (7.24%)
11
Zahtev za unban
10 пораки од вкупмо 152 пораки на членот (6.58%)
10
9 пораки од вкупмо 152 пораки на членот (5.92%)
9
TeamSpeak
9 пораки од вкупмо 152 пораки на членот (5.92%)
9

Најпопуларен форум према активност

Zahtev za ban
16 пораки од вкупно 12111 пораки на форумот (0.13%)
0.13%
Aplikacija za admina
14 пораки од вкупно 11964 пораки на форумот (0.12%)
0.12%
Informacije
13 пораки од вкупно 13261 пораки на форумот (0.10%)
0.10%
Obaveštenja
59 пораки од вкупно 60302 пораки на форумот (0.10%)
0.10%
Žalba na admina
11 пораки од вкупно 11708 пораки на форумот (0.09%)
0.09%
Diskusije
11 пораки од вкупно 11830 пораки на форумот (0.09%)
0.09%
Zahtev za unban
10 пораки од вкупно 12288 пораки на форумот (0.08%)
0.08%
TeamSpeak
9 пораки од вкупно 11915 пораки на форумот (0.08%)
0.08%
9 пораки од вкупно 515810 пораки на форумот (0.00%)
0.00%