Општа статистика - AldenMem

Вкупно време поминато на форумот:
6 минути.
Вкупно пораки:
9091 пораки
Вкупно започнати Теми:
8932 теми
Број на направените гласања:
0 гласања
Број на гласања:
0 гласови

Праќање пораки во зависност од времето

Нема пораки за бараните статистики!

Најпопуларен форум према бројот на пораки

9074 пораки од вкупмо 9091 пораки на членот (99.81%)
9074
Obaveštenja
15 пораки од вкупмо 9091 пораки на членот (0.16%)
15
Zahtev za unban
1 пораки од вкупмо 9091 пораки на членот (0.01%)
1
Zahtev za ban
1 пораки од вкупмо 9091 пораки на членот (0.01%)
1

Најпопуларен форум према активност

9074 пораки од вкупно 514934 пораки на форумот (1.76%)
1.76%
Obaveštenja
15 пораки од вкупно 60257 пораки на форумот (0.02%)
0.02%
Zahtev za ban
1 пораки од вкупно 12086 пораки на форумот (0.01%)
0.01%
Zahtev za unban
1 пораки од вкупно 12268 пораки на форумот (0.01%)
0.01%