Општа статистика - Ramonket

Вкупно време поминато на форумот:
12 минути.
Вкупно пораки:
10227 пораки
Вкупно започнати Теми:
10048 теми
Број на направените гласања:
0 гласања
Број на гласања:
0 гласови

Праќање пораки во зависност од времето

Нема пораки за бараните статистики!

Најпопуларен форум према бројот на пораки

10205 пораки од вкупмо 10227 пораки на членот (99.78%)
10205
Obaveštenja
19 пораки од вкупмо 10227 пораки на членот (0.19%)
19
TeamSpeak
1 пораки од вкупмо 10227 пораки на членот (0.01%)
1
Zahtev za unban
1 пораки од вкупмо 10227 пораки на членот (0.01%)
1
Zahtev za ban
1 пораки од вкупмо 10227 пораки на членот (0.01%)
1

Најпопуларен форум према активност

10205 пораки од вкупно 514943 пораки на форумот (1.98%)
1.98%
Obaveštenja
19 пораки од вкупно 60257 пораки на форумот (0.03%)
0.03%
TeamSpeak
1 пораки од вкупно 11891 пораки на форумот (0.01%)
0.01%
Zahtev za ban
1 пораки од вкупно 12086 пораки на форумот (0.01%)
0.01%
Zahtev za unban
1 пораки од вкупно 12268 пораки на форумот (0.01%)
0.01%