Општа статистика - Phrhk

Вкупно време поминато на форумот:
48 минути.
Вкупно пораки:
15601 пораки
Вкупно започнати Теми:
15544 теми
Број на направените гласања:
0 гласања
Број на гласања:
0 гласови

Праќање пораки во зависност од времето

 • 12 пораки (5%)
  12 am
 • 10 пораки (4%)
  1 am
 • 8 пораки (3%)
  2 am
 • 10 пораки (4%)
  3 am
 • 13 пораки (5%)
  4 am
 • 14 пораки (6%)
  5 am
 • 14 пораки (6%)
  6 am
 • 12 пораки (5%)
  7 am
 • 12 пораки (5%)
  8 am
 • 6 пораки (3%)
  9 am
 • 6 пораки (3%)
  10 am
 • 5 пораки (2%)
  11 am
 • 4 пораки (2%)
  12 pm
 • 8 пораки (3%)
  1 pm
 • 10 пораки (4%)
  2 pm
 • 12 пораки (5%)
  3 pm
 • 11 пораки (5%)
  4 pm
 • 11 пораки (5%)
  5 pm
 • 9 пораки (4%)
  6 pm
 • 9 пораки (4%)
  7 pm
 • 8 пораки (3%)
  8 pm
 • 9 пораки (4%)
  9 pm
 • 17 пораки (7%)
  10 pm
 • 10 пораки (4%)
  11 pm

Најпопуларен форум према бројот на пораки

15483 пораки од вкупмо 15601 пораки на членот (99.24%)
15483
Obaveštenja
82 пораки од вкупмо 15601 пораки на членот (0.53%)
82
Informacije
24 пораки од вкупмо 15601 пораки на членот (0.15%)
24
Zahtev za unban
9 пораки од вкупмо 15601 пораки на членот (0.06%)
9
Zahtev za ban
2 пораки од вкупмо 15601 пораки на членот (0.01%)
2
Aplikacija za admina
1 пораки од вкупмо 15601 пораки на членот (0.01%)
1

Најпопуларен форум према активност

15483 пораки од вкупно 514861 пораки на форумот (3.01%)
3.01%
Informacije
24 пораки од вкупно 13231 пораки на форумот (0.18%)
0.18%
Obaveštenja
82 пораки од вкупно 60257 пораки на форумот (0.14%)
0.14%
Zahtev za unban
9 пораки од вкупно 12266 пораки на форумот (0.07%)
0.07%
Zahtev za ban
2 пораки од вкупно 12086 пораки на форумот (0.02%)
0.02%
Aplikacija za admina
1 пораки од вкупно 11933 пораки на форумот (0.01%)
0.01%