Општа статистика - led-2-lyodwla

Вкупно време поминато на форумот:
3 часови и 52 минути.
Вкупно пораки:
32787 пораки
Вкупно започнати Теми:
32546 теми
Број на направените гласања:
0 гласања
Број на гласања:
0 гласови

Праќање пораки во зависност од времето

 • 9 пораки (3%)
  12 am
 • 10 пораки (4%)
  1 am
 • 13 пораки (5%)
  2 am
 • 14 пораки (5%)
  3 am
 • 15 пораки (6%)
  4 am
 • 12 пораки (5%)
  5 am
 • 17 пораки (7%)
  6 am
 • 16 пораки (6%)
  7 am
 • 17 пораки (7%)
  8 am
 • 17 пораки (7%)
  9 am
 • 14 пораки (5%)
  10 am
 • 13 пораки (5%)
  11 am
 • 10 пораки (4%)
  12 pm
 • 11 пораки (4%)
  1 pm
 • 8 пораки (3%)
  2 pm
 • 7 пораки (3%)
  3 pm
 • 6 пораки (2%)
  4 pm
 • 11 пораки (4%)
  5 pm
 • 6 пораки (2%)
  6 pm
 • 6 пораки (2%)
  7 pm
 • 9 пораки (3%)
  8 pm
 • 7 пораки (3%)
  9 pm
 • 5 пораки (2%)
  10 pm
 • 8 пораки (3%)
  11 pm

Најпопуларен форум према бројот на пораки

32602 пораки од вкупмо 32787 пораки на членот (99.44%)
32602
Obaveštenja
114 пораки од вкупмо 32787 пораки на членот (0.35%)
114
Informacije
48 пораки од вкупмо 32787 пораки на членот (0.15%)
48
Zahtev za unban
12 пораки од вкупмо 32787 пораки на членот (0.04%)
12
Aplikacija za admina
5 пораки од вкупмо 32787 пораки на членот (0.02%)
5
Zahtev za ban
3 пораки од вкупмо 32787 пораки на членот (0.01%)
3
Žalba na admina
3 пораки од вкупмо 32787 пораки на членот (0.01%)
3

Најпопуларен форум према активност

32602 пораки од вкупно 511133 пораки на форумот (6.38%)
6.38%
Informacije
48 пораки од вкупно 13146 пораки на форумот (0.37%)
0.37%
Obaveštenja
114 пораки од вкупно 60040 пораки на форумот (0.19%)
0.19%
Zahtev za unban
12 пораки од вкупно 12155 пораки на форумот (0.10%)
0.10%
Aplikacija za admina
5 пораки од вкупно 11837 пораки на форумот (0.04%)
0.04%
Žalba na admina
3 пораки од вкупно 11581 пораки на форумот (0.03%)
0.03%
Zahtev za ban
3 пораки од вкупно 12011 пораки на форумот (0.03%)
0.03%