Општа статистика - LindseyRag

Вкупно време поминато на форумот:
45 минути.
Вкупно пораки:
31 пораки
Вкупно започнати Теми:
30 теми
Број на направените гласања:
0 гласања
Број на гласања:
0 гласови

Праќање пораки во зависност од времето

Нема пораки за бараните статистики!

Најпопуларен форум према бројот на пораки

Zahtev za ban
8 пораки од вкупмо 31 пораки на членот (25.81%)
8
TeamSpeak
6 пораки од вкупмо 31 пораки на членот (19.35%)
6
Obaveštenja
6 пораки од вкупмо 31 пораки на членот (19.35%)
6
3 пораки од вкупмо 31 пораки на членот (9.68%)
3
Diskusije
3 пораки од вкупмо 31 пораки на членот (9.68%)
3
Informacije
2 пораки од вкупмо 31 пораки на членот (6.45%)
2
Zahtev za unban
2 пораки од вкупмо 31 пораки на членот (6.45%)
2
Aplikacija za admina
1 пораки од вкупмо 31 пораки на членот (3.23%)
1

Најпопуларен форум према активност

Zahtev za ban
8 пораки од вкупно 12110 пораки на форумот (0.07%)
0.07%
TeamSpeak
6 пораки од вкупно 11914 пораки на форумот (0.05%)
0.05%
Diskusije
3 пораки од вкупно 11830 пораки на форумот (0.03%)
0.03%
Zahtev za unban
2 пораки од вкупно 12288 пораки на форумот (0.02%)
0.02%
Informacije
2 пораки од вкупно 13258 пораки на форумот (0.02%)
0.02%
Obaveštenja
6 пораки од вкупно 60302 пораки на форумот (0.01%)
0.01%
Aplikacija za admina
1 пораки од вкупно 11959 пораки на форумот (0.01%)
0.01%
3 пораки од вкупно 515763 пораки на форумот (0.00%)
0.00%