Општа статистика - SamLandren

Вкупно време поминато на форумот:
0 минути.
Вкупно пораки:
9 пораки
Вкупно започнати Теми:
9 теми
Број на направените гласања:
0 гласања
Број на гласања:
0 гласови

Праќање пораки во зависност од времето

Нема пораки за бараните статистики!

Најпопуларен форум према бројот на пораки

Zahtev za ban
2 пораки од вкупмо 9 пораки на членот (22.22%)
2
Diskusije
2 пораки од вкупмо 9 пораки на членот (22.22%)
2
Obaveštenja
1 пораки од вкупмо 9 пораки на членот (11.11%)
1
Informacije
1 пораки од вкупмо 9 пораки на членот (11.11%)
1
1 пораки од вкупмо 9 пораки на членот (11.11%)
1
Zahtev za unban
1 пораки од вкупмо 9 пораки на членот (11.11%)
1
Žalba na admina
1 пораки од вкупмо 9 пораки на членот (11.11%)
1

Најпопуларен форум према активност

Diskusije
2 пораки од вкупно 11942 пораки на форумот (0.02%)
0.02%
Zahtev za ban
2 пораки од вкупно 12196 пораки на форумот (0.02%)
0.02%
Žalba na admina
1 пораки од вкупно 11801 пораки на форумот (0.01%)
0.01%
Zahtev za unban
1 пораки од вкупно 12377 пораки на форумот (0.01%)
0.01%
Informacije
1 пораки од вкупно 13361 пораки на форумот (0.01%)
0.01%
Obaveštenja
1 пораки од вкупно 60542 пораки на форумот (0.00%)
0.00%
1 пораки од вкупно 519643 пораки на форумот (0.00%)
0.00%