Општа статистика - LinaHulsey

Вкупно време поминато на форумот:
11 минути.
Вкупно пораки:
30 пораки
Вкупно започнати Теми:
28 теми
Број на направените гласања:
0 гласања
Број на гласања:
0 гласови

Праќање пораки во зависност од времето

Нема пораки за бараните статистики!

Најпопуларен форум према бројот на пораки

Obaveštenja
8 пораки од вкупмо 30 пораки на членот (26.67%)
8
Diskusije
6 пораки од вкупмо 30 пораки на членот (20.00%)
6
Informacije
3 пораки од вкупмо 30 пораки на членот (10.00%)
3
3 пораки од вкупмо 30 пораки на членот (10.00%)
3
TeamSpeak
3 пораки од вкупмо 30 пораки на членот (10.00%)
3
Zahtev za unban
2 пораки од вкупмо 30 пораки на членот (6.67%)
2
Žalba na admina
2 пораки од вкупмо 30 пораки на членот (6.67%)
2
Aplikacija za admina
2 пораки од вкупмо 30 пораки на членот (6.67%)
2
Zahtev za ban
1 пораки од вкупмо 30 пораки на членот (3.33%)
1

Најпопуларен форум према активност

Diskusije
6 пораки од вкупно 11833 пораки на форумот (0.05%)
0.05%
TeamSpeak
3 пораки од вкупно 11915 пораки на форумот (0.03%)
0.03%
Informacije
3 пораки од вкупно 13262 пораки на форумот (0.02%)
0.02%
Žalba na admina
2 пораки од вкупно 11709 пораки на форумот (0.02%)
0.02%
Aplikacija za admina
2 пораки од вкупно 11964 пораки на форумот (0.02%)
0.02%
Zahtev za unban
2 пораки од вкупно 12289 пораки на форумот (0.02%)
0.02%
Obaveštenja
8 пораки од вкупно 60304 пораки на форумот (0.01%)
0.01%
Zahtev za ban
1 пораки од вкупно 12113 пораки на форумот (0.01%)
0.01%
3 пораки од вкупно 515864 пораки на форумот (0.00%)
0.00%