Општа статистика - RamonMortl

Вкупно време поминато на форумот:
0 минути.
Вкупно пораки:
3 пораки
Вкупно започнати Теми:
3 теми
Број на направените гласања:
0 гласања
Број на гласања:
0 гласови

Праќање пораки во зависност од времето

Нема пораки за бараните статистики!

Најпопуларен форум према бројот на пораки

Obaveštenja
1 пораки од вкупмо 3 пораки на членот (33.33%)
1
Diskusije
1 пораки од вкупмо 3 пораки на членот (33.33%)
1
Aplikacija za admina
1 пораки од вкупмо 3 пораки на членот (33.33%)
1

Најпопуларен форум према активност

Diskusije
1 пораки од вкупно 11804 пораки на форумот (0.01%)
0.01%
Aplikacija za admina
1 пораки од вкупно 11934 пораки на форумот (0.01%)
0.01%
Obaveštenja
1 пораки од вкупно 60257 пораки на форумот (0.00%)
0.00%