Општа статистика - DominiqueI

Вкупно време поминато на форумот:
29 минути.
Вкупно пораки:
31 пораки
Вкупно започнати Теми:
31 теми
Број на направените гласања:
0 гласања
Број на гласања:
0 гласови

Праќање пораки во зависност од времето

Нема пораки за бараните статистики!

Најпопуларен форум према бројот на пораки

Obaveštenja
8 пораки од вкупмо 31 пораки на членот (25.81%)
8
Žalba na admina
7 пораки од вкупмо 31 пораки на членот (22.58%)
7
TeamSpeak
4 пораки од вкупмо 31 пораки на членот (12.90%)
4
Aplikacija za admina
3 пораки од вкупмо 31 пораки на членот (9.68%)
3
Informacije
2 пораки од вкупмо 31 пораки на членот (6.45%)
2
2 пораки од вкупмо 31 пораки на членот (6.45%)
2
Zahtev za unban
2 пораки од вкупмо 31 пораки на членот (6.45%)
2
Diskusije
2 пораки од вкупмо 31 пораки на членот (6.45%)
2
Zahtev za ban
1 пораки од вкупмо 31 пораки на членот (3.23%)
1

Најпопуларен форум према активност

Žalba na admina
7 пораки од вкупно 11708 пораки на форумот (0.06%)
0.06%
TeamSpeak
4 пораки од вкупно 11913 пораки на форумот (0.03%)
0.03%
Aplikacija za admina
3 пораки од вкупно 11958 пораки на форумот (0.03%)
0.03%
Diskusije
2 пораки од вкупно 11830 пораки на форумот (0.02%)
0.02%
Zahtev za unban
2 пораки од вкупно 12288 пораки на форумот (0.02%)
0.02%
Informacije
2 пораки од вкупно 13258 пораки на форумот (0.02%)
0.02%
Obaveštenja
8 пораки од вкупно 60302 пораки на форумот (0.01%)
0.01%
Zahtev za ban
1 пораки од вкупно 12108 пораки на форумот (0.01%)
0.01%
2 пораки од вкупно 515755 пораки на форумот (0.00%)
0.00%