Општа статистика - Verlene846

Вкупно време поминато на форумот:
9 минути.
Вкупно пораки:
3 пораки
Вкупно започнати Теми:
3 теми
Број на направените гласања:
0 гласања
Број на гласања:
0 гласови

Праќање пораки во зависност од времето

Нема пораки за бараните статистики!

Најпопуларен форум према бројот на пораки

Žalba na admina
2 пораки од вкупмо 3 пораки на членот (66.67%)
2
Informacije
1 пораки од вкупмо 3 пораки на членот (33.33%)
1

Најпопуларен форум према активност

Žalba na admina
2 пораки од вкупно 11684 пораки на форумот (0.02%)
0.02%
Informacije
1 пораки од вкупно 13229 пораки на форумот (0.01%)
0.01%