Општа статистика - RachelBrob

Вкупно време поминато на форумот:
0 минути.
Вкупно пораки:
9 пораки
Вкупно започнати Теми:
9 теми
Број на направените гласања:
0 гласања
Број на гласања:
0 гласови

Праќање пораки во зависност од времето

Нема пораки за бараните статистики!

Најпопуларен форум према бројот на пораки

Obaveštenja
2 пораки од вкупмо 9 пораки на членот (22.22%)
2
Informacije
2 пораки од вкупмо 9 пораки на членот (22.22%)
2
Zahtev za ban
2 пораки од вкупмо 9 пораки на членот (22.22%)
2
Žalba na admina
1 пораки од вкупмо 9 пораки на членот (11.11%)
1
Diskusije
1 пораки од вкупмо 9 пораки на членот (11.11%)
1
TeamSpeak
1 пораки од вкупмо 9 пораки на членот (11.11%)
1

Најпопуларен форум према активност

Zahtev za ban
2 пораки од вкупно 12112 пораки на форумот (0.02%)
0.02%
Informacije
2 пораки од вкупно 13262 пораки на форумот (0.02%)
0.02%
Žalba na admina
1 пораки од вкупно 11708 пораки на форумот (0.01%)
0.01%
Diskusije
1 пораки од вкупно 11832 пораки на форумот (0.01%)
0.01%
TeamSpeak
1 пораки од вкупно 11915 пораки на форумот (0.01%)
0.01%
Obaveštenja
2 пораки од вкупно 60302 пораки на форумот (0.00%)
0.00%