Општа статистика - RenateBock

Вкупно време поминато на форумот:
0 минути.
Вкупно пораки:
6 пораки
Вкупно започнати Теми:
6 теми
Број на направените гласања:
0 гласања
Број на гласања:
0 гласови

Праќање пораки во зависност од времето

Нема пораки за бараните статистики!

Најпопуларен форум према бројот на пораки

Obaveštenja
2 пораки од вкупмо 6 пораки на членот (33.33%)
2
TeamSpeak
2 пораки од вкупмо 6 пораки на членот (33.33%)
2
Zahtev za ban
1 пораки од вкупмо 6 пораки на членот (16.67%)
1
Diskusije
1 пораки од вкупмо 6 пораки на членот (16.67%)
1

Најпопуларен форум према активност

TeamSpeak
2 пораки од вкупно 12006 пораки на форумот (0.02%)
0.02%
Diskusije
1 пораки од вкупно 11941 пораки на форумот (0.01%)
0.01%
Zahtev za ban
1 пораки од вкупно 12192 пораки на форумот (0.01%)
0.01%
Obaveštenja
2 пораки од вкупно 60540 пораки на форумот (0.00%)
0.00%