Општа статистика - Axrntuhk

Вкупно време поминато на форумот:
2 часови и 4 минути.
Вкупно пораки:
29770 пораки
Вкупно започнати Теми:
29626 теми
Број на направените гласања:
0 гласања
Број на гласања:
0 гласови

Праќање пораки во зависност од времето

 • 4 пораки (5%)
  12 am
 • 3 пораки (4%)
  1 am
 • 2 пораки (2%)
  2 am
 • 6 пораки (7%)
  3 am
 • 5 пораки (6%)
  4 am
 • 6 пораки (7%)
  5 am
 • 6 пораки (7%)
  6 am
 • 8 пораки (10%)
  7 am
 • 5 пораки (6%)
  8 am
 • 4 пораки (5%)
  9 am
 • 5 пораки (6%)
  10 am
 • 1 пораки (1%)
  11 am
 • 2 пораки (2%)
  12 pm
 • 3 пораки (4%)
  1 pm
 • 3 пораки (4%)
  2 pm
 • 3 пораки (4%)
  3 pm
 • 1 пораки (1%)
  4 pm
 • 4 пораки (5%)
  5 pm
 • 1 пораки (1%)
  6 pm
 • 1 пораки (1%)
  7 pm
 • 1 пораки (1%)
  8 pm
 • 2 пораки (2%)
  9 pm
 • 2 пораки (2%)
  10 pm
 • 4 пораки (5%)
  11 pm

Најпопуларен форум према бројот на пораки

29589 пораки од вкупмо 29770 пораки на членот (99.39%)
29589
Obaveštenja
129 пораки од вкупмо 29770 пораки на членот (0.43%)
129
Informacije
33 пораки од вкупмо 29770 пораки на членот (0.11%)
33
Zahtev za unban
13 пораки од вкупмо 29770 пораки на членот (0.04%)
13
Zahtev za ban
4 пораки од вкупмо 29770 пораки на членот (0.01%)
4
Žalba na admina
1 пораки од вкупмо 29770 пораки на членот (0.00%)
1
TeamSpeak
1 пораки од вкупмо 29770 пораки на членот (0.00%)
1

Најпопуларен форум према активност

29589 пораки од вкупно 511242 пораки на форумот (5.79%)
5.79%
Informacije
33 пораки од вкупно 13147 пораки на форумот (0.25%)
0.25%
Obaveštenja
129 пораки од вкупно 60046 пораки на форумот (0.21%)
0.21%
Zahtev za unban
13 пораки од вкупно 12157 пораки на форумот (0.11%)
0.11%
Zahtev za ban
4 пораки од вкупно 12013 пораки на форумот (0.03%)
0.03%
Žalba na admina
1 пораки од вкупно 11583 пораки на форумот (0.01%)
0.01%
TeamSpeak
1 пораки од вкупно 11805 пораки на форумот (0.01%)
0.01%