Општа статистика - homebased

Вкупно време поминато на форумот:
1 часови и 33 минути.
Вкупно пораки:
20092 пораки
Вкупно започнати Теми:
19442 теми
Број на направените гласања:
0 гласања
Број на гласања:
0 гласови

Праќање пораки во зависност од времето

Нема пораки за бараните статистики!

Најпопуларен форум према бројот на пораки

19000 пораки од вкупмо 20092 пораки на членот (94.57%)
19000
Obaveštenja
818 пораки од вкупмо 20092 пораки на членот (4.07%)
818
Informacije
107 пораки од вкупмо 20092 пораки на членот (0.53%)
107
Zahtev za unban
100 пораки од вкупмо 20092 пораки на членот (0.50%)
100
Zahtev za ban
35 пораки од вкупмо 20092 пораки на членот (0.17%)
35
Diskusije
10 пораки од вкупмо 20092 пораки на членот (0.05%)
10
Žalba na admina
10 пораки од вкупмо 20092 пораки на членот (0.05%)
10
TeamSpeak
6 пораки од вкупмо 20092 пораки на членот (0.03%)
6
Aplikacija za admina
6 пораки од вкупмо 20092 пораки на членот (0.03%)
6

Најпопуларен форум према активност

19000 пораки од вкупно 515936 пораки на форумот (3.68%)
3.68%
Obaveštenja
818 пораки од вкупно 60305 пораки на форумот (1.36%)
1.36%
Zahtev za unban
100 пораки од вкупно 12292 пораки на форумот (0.81%)
0.81%
Informacije
107 пораки од вкупно 13264 пораки на форумот (0.81%)
0.81%
Zahtev za ban
35 пораки од вкупно 12114 пораки на форумот (0.29%)
0.29%
Žalba na admina
10 пораки од вкупно 11711 пораки на форумот (0.09%)
0.09%
Diskusije
10 пораки од вкупно 11834 пораки на форумот (0.08%)
0.08%
TeamSpeak
6 пораки од вкупно 11916 пораки на форумот (0.05%)
0.05%
Aplikacija za admina
6 пораки од вкупно 11965 пораки на форумот (0.05%)
0.05%