Општа статистика - pathpq

Вкупно време поминато на форумот:
25 минути.
Вкупно пораки:
5575 пораки
Вкупно започнати Теми:
5572 теми
Број на направените гласања:
0 гласања
Број на гласања:
0 гласови

Праќање пораки во зависност од времето

 • 0 пораки (0%)
  12 am
 • 0 пораки (0%)
  1 am
 • 0 пораки (0%)
  2 am
 • 0 пораки (0%)
  3 am
 • 0 пораки (0%)
  4 am
 • 0 пораки (0%)
  5 am
 • 0 пораки (0%)
  6 am
 • 0 пораки (0%)
  7 am
 • 0 пораки (0%)
  8 am
 • 0 пораки (0%)
  9 am
 • 0 пораки (0%)
  10 am
 • 0 пораки (0%)
  11 am
 • 1 пораки (25%)
  12 pm
 • 1 пораки (25%)
  1 pm
 • 0 пораки (0%)
  2 pm
 • 0 пораки (0%)
  3 pm
 • 0 пораки (0%)
  4 pm
 • 1 пораки (25%)
  5 pm
 • 1 пораки (25%)
  6 pm
 • 0 пораки (0%)
  7 pm
 • 0 пораки (0%)
  8 pm
 • 0 пораки (0%)
  9 pm
 • 0 пораки (0%)
  10 pm
 • 0 пораки (0%)
  11 pm

Најпопуларен форум према бројот на пораки

5460 пораки од вкупмо 5575 пораки на членот (97.94%)
5460
Obaveštenja
77 пораки од вкупмо 5575 пораки на членот (1.38%)
77
Informacije
26 пораки од вкупмо 5575 пораки на членот (0.47%)
26
Zahtev za unban
7 пораки од вкупмо 5575 пораки на членот (0.13%)
7
Zahtev za ban
4 пораки од вкупмо 5575 пораки на членот (0.07%)
4
Žalba na admina
1 пораки од вкупмо 5575 пораки на членот (0.02%)
1

Најпопуларен форум према активност

5460 пораки од вкупно 587223 пораки на форумот (0.93%)
0.93%
Informacije
26 пораки од вкупно 15435 пораки на форумот (0.17%)
0.17%
Obaveštenja
77 пораки од вкупно 71138 пораки на форумот (0.11%)
0.11%
Zahtev za unban
7 пораки од вкупно 14339 пораки на форумот (0.05%)
0.05%
Zahtev za ban
4 пораки од вкупно 14160 пораки на форумот (0.03%)
0.03%
Žalba na admina
1 пораки од вкупно 13761 пораки на форумот (0.01%)
0.01%