Општа статистика - imwvub

Вкупно време поминато на форумот:
22 минути.
Вкупно пораки:
3282 пораки
Вкупно започнати Теми:
3239 теми
Број на направените гласања:
0 гласања
Број на гласања:
0 гласови

Праќање пораки во зависност од времето

 • 0 пораки (0%)
  12 am
 • 0 пораки (0%)
  1 am
 • 0 пораки (0%)
  2 am
 • 0 пораки (0%)
  3 am
 • 1 пораки (20%)
  4 am
 • 0 пораки (0%)
  5 am
 • 0 пораки (0%)
  6 am
 • 0 пораки (0%)
  7 am
 • 0 пораки (0%)
  8 am
 • 0 пораки (0%)
  9 am
 • 0 пораки (0%)
  10 am
 • 0 пораки (0%)
  11 am
 • 1 пораки (20%)
  12 pm
 • 1 пораки (20%)
  1 pm
 • 0 пораки (0%)
  2 pm
 • 0 пораки (0%)
  3 pm
 • 0 пораки (0%)
  4 pm
 • 1 пораки (20%)
  5 pm
 • 1 пораки (20%)
  6 pm
 • 0 пораки (0%)
  7 pm
 • 0 пораки (0%)
  8 pm
 • 0 пораки (0%)
  9 pm
 • 0 пораки (0%)
  10 pm
 • 0 пораки (0%)
  11 pm

Најпопуларен форум према бројот на пораки

3120 пораки од вкупмо 3282 пораки на членот (95.06%)
3120
Obaveštenja
141 пораки од вкупмо 3282 пораки на членот (4.30%)
141
Informacije
15 пораки од вкупмо 3282 пораки на членот (0.46%)
15
Zahtev za unban
6 пораки од вкупмо 3282 пораки на членот (0.18%)
6

Најпопуларен форум према активност

3120 пораки од вкупно 587251 пораки на форумот (0.53%)
0.53%
Obaveštenja
141 пораки од вкупно 71145 пораки на форумот (0.20%)
0.20%
Informacije
15 пораки од вкупно 15443 пораки на форумот (0.10%)
0.10%
Zahtev za unban
6 пораки од вкупно 14344 пораки на форумот (0.04%)
0.04%